Music Export Poland zapraszają na warsztaty, które mają na celu zwiększenie kompetencji uczestników w zakresie pozyskiwania wsparcia na muzyczne projekty eksportowe. Warsztaty prowadzić będzie Magdalena Krasowska.
W warsztatach mogą wziąć udział osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą, reprezentanci organizacji pozarządowych oraz pracownicy instytucji kultury. Preferowane będą zadania które zawierają elementy związane z eksportem polskiej muzyki. Po zakończeniu warsztatów, w terminie do 30 listopada br., każdy z uczestników będzie mógł skorzystać z indywidualnych konsultacji online (50 minut dla uczestnika) z Panią Magdaleną Krasowską – prowadzącą.

Program Warsztatów
12.30 – 12.45 Wprowadzenie: prezentacja uczestników, prowadzącej, programu oraz celów szkolenia
12.45 – 13.30 Główne cechy projektu i myślenia projektowego. Idea projektu a wniosek o dotację/grant.
13.30 – 14.30 Cele i rezultaty: krótko- i długoterminowe. Jak prawidłowo zaplanować szkielet logiczny?
14.30 – 15.00 Przerwa
15.00 – 16.30 Analiza regulaminu i podstawowych części wniosku cz.1
16.30 – 16.45 Przerwa
16.45 – 17.45 Analiza regulaminu i podstawowych części wniosku cz. 2 – próba samodzielnego naszkicowania treści
17.45 – 18.30 Analiza przygotowanych wersji roboczych

By wziąć udział w warsztacie konieczna była rejestracja.

Lista zakwalifikowanych osób: Karolina Rutowska, Agnieszka Cyganska, Franciszek Banet, Gosia Zielińska, Karol Masternak, Maciej Nestor, Tytus Kalicki, Małgorzata Płysa.