Jak wyprzedać koncert?

Relacja z bileterią – klient, czy partner? Jaką formę może przyjąć współpraca artysty z bileterią oraz  jakie narzędzia bileterii i przewodnika kulturalnego dedykowane są promotorom, artystom i ich managerom? Jak korzystać z systemów i platform, aby optymalizować sprzedaż?

Czy sprzedany bilet jest największą wartością pierwszych tras koncertowych? Zapraszamy na wykład i rozmowę poświęconą współpracy z agencjami biletowymi i przewodnikami.