close

Muzyka oraz sposoby jej tworzenia nieustannie ewoluują, a jednym z przejawów tego procesu jest sampling. Czy samplowanie jest legalne? Jak legalnie samplować? Te i inne pytania są często stawiane przez muzyków.

Co to jest sampel w muzyce?

Sampling, w dosłownym tłumaczeniu oznacza “próbkowanie”. Polega na pobraniu fragmentu utworu muzycznego i umieszczeniu go w swoim utworze. Ten fragment to właśnie sampel w muzyce. Zazwyczaj poddaje się go pewnym modyfikacjom – dostosowuje się metrum, dodaje pożądane filtry i efekty dźwiękowe. Sample w muzyce zdarzają się bardzo często – opiera się na nich hip-hop, rap i inne gatunki. W utworze może pojawić się sporadycznie bądź być nieustannie powielany – zależnie od inwencji twórczej samplującego. Może też mieć różną długość, obejmującą pojedynczy dźwięk lub całe frazy czy motywy. Poniżej bardzo czytelny przykład sampli, wykorzystywanych przez znanego polskiego wykonawcę hip-hopowego – O.S.T.R.

czytaj dalej na stronie Musicodex .

 

Udostępniamy Ci wiedzę z zakresu prawa autorskiego i prawa w muzyce dzięki współpracy z Musicodex.

Dawkę wiedzy prawniczej dla muzyków znajdziesz także na ich YouTube’owym kanale Musicodex prawnicy od muzyki !

Nagrywam ze swoim zespołem piosenkę w studiu. Czy będziemy mieli prawa autorskie do nagrania? Czy musimy zawrzeć umowę z właścicielem studia, żeby wykupić mastera?

Na prawa do nagrania muzycznego składają się 3 warstwy: autorska, wykonawcza i producencka. Błędem jest ograniczanie się do myślenia tylko o prawach autorskich do nagrania. Jest ono chronione równolegle: 1) prawami autorskimi, 2) prawami do artystycznych wykonań (prawami wykonawczymi) i 3) prawami do fonogramu (prawami producenckimi). Te dwie ostatnie grupy praw to tzw. prawa pokrewne. Na prawa pokrewne często nie zwraca się większej uwagi, tymczasem w świecie muzyki są one nie mniej ważne niż prawa autorskie.

Prawa autorskie chronią utwory – kompozycję i tekst piosenki. Przysługują one tym osobom, czytaj dalej na stronie Musicodex .

 

Udostępniamy Ci wiedzę z zakresu prawa autorskiego i prawa w muzyce dzięki współpracy z Musicodex.

Dawkę wiedzy prawniczej dla muzyków znajdziesz także na ich YouTube’owym kanale Musicodex prawnicy od muzyki !

Przed rozpoczęciem poszukiwań wydawcy należy zadać sobie pytanie – do czego jest nam potrzebny? Błędem popełnianym przez wielu początkujących muzyków jest zakładanie, że znalezienie wydawcy i podpisanie z nim umowy to gwarancja sukcesu, a w dodatku – jedyna możliwa ścieżka. Są jednak artyści, którzy osiągają sukcesy bez wsparcia wydawcy, działając w modelu tzw. self-publishingu, czyli wydają swoje nagrania sami. Wybór właściwej ścieżki wymaga rozsądnej oceny, czy sami będziemy w stanie poradzić sobie chociażby z promocją swoich nagrań. Jeżeli zidentyfikujemy zadania, z którymi sami nie będziemy w stanie sobie poradzić, to otrzymujemy odpowiedź na pytanie, czy potrzebujemy wsparcia wydawcy, a jeśli tak – czego od niego powinniśmy oczekiwać.

Pomoc oferowana przez wydawcę może polegać w szczególności na: czytaj dalej na stronie Musicodex .

 

Udostępniamy Ci wiedzę z zakresu prawa autorskiego i prawa w muzyce dzięki współpracy z Musicodex.

Dawkę wiedzy prawniczej dla muzyków znajdziesz także na ich YouTube’owym kanale Musicodex prawnicy od muzyki !

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z wieloma obowiązkami. Coraz częściej artyści i menedżerowie decydują się na sformalizowanie swojej działalności zawodowej. Czy muzyk lub menedżer mają obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej? 

Nie ma takiego obowiązku. Prowadzenie działalności artystycznej lub menedżerskiej jest możliwe w różnych formach. Opcja założenia działalności gospodarczej jest jednak bardzo często stosowanym wariantem, a nieraz także jedynym właściwym. Warto więc zainteresować się tym tematem.

Wykonywanie działalności menedżerskiej i muzycznej bez  rejestracji działalności gospodarczej jest możliwe, jednakże prowadzić może do straty potencjalnych korzyści, a w pewnych przypadkach nawet do problemów podatkowych.  Warto wziąć pod uwagę opcję założenia działalności gospodarczej już na wczesnym etapie. choć dla wielu osób prowadzenie własnej firmy może wydawać się przerażające, to w praktyce niesie to bardzo wiele korzyści. Warto wiec, aby osoby prowadzące działalność muzyczną rozważyły czytaj dalej na stronie Musicodex .

 

Udostępniamy Ci wiedzę z zakresu prawa autorskiego i prawa w muzyce dzięki współpracy z Musicodex.

Dawkę wiedzy prawniczej dla muzyków znajdziesz także na ich YouTube’owym kanale Musicodex prawnicy od muzyki !

O utworze wspólnym (a właściwie współautorskim) mówimy, gdy dwie lub więcej osób tworzy wspólnie jedno dzieło i robi to w porozumieniu. Przykładem może być piosenka, do której tekst tworzy pewien pisarz, a muzykę pewien kompozytor i robią to w porozumieniu. Poeta i muzyk są wtedy współtwórcami (lub współautorami).

Utwory wspólne dzielimy na rozłączne i nierozłączne, w zależności od tego, czy do się wyodrębnić artystyczne wkłady poszczególnych twórców. Innymi słowy, czy da się powiedzieć kto jest w głównej mierze autorem określonych elementów utworu. Na przykładzie piosenki – wkładami artystycznymi są wkład kompozytora w formie muzyki oraz wkład pisarza w formie tekstu. W przypadku utworu wspólnego rozłącznego twórcy poszczególnych wkładów mogą nimi swobodnie rozporządzać. Nasz pisarz może samodzielnie opublikować tekst piosenki np. zamieszczając go w swoim zbiorze wierszy, zaś kompozytor może samodzielnie opublikować muzykę. W przypadku utworu wspólnego nierozłącznego wyodrębnienie artystycznych wkładów jest niemożliwe. Będzie tak np. wówczas, gdy nad harmonią i melodią pracowało wspólnie dwóch muzyków, a tak powstałego dzieła nie da się podzielić na dwie odrębne kompozycje. Takim utworem wspólnym nierozłącznym współtwórcy muszą rozporządzać wspólnie lub w określony w umowie sposób.

Co zawrzeć w umowie współautorskiej?

Umowa współautorska pozwala na uniknięcie wątpliwości i konfliktów między współautorami. Najważniejsze postanowienia, które trzeba zawrzeć w umowie współautorskiej, to:

czytaj dalej na stronie Musicodex .

 

Udostępniamy Ci wiedzę z zakresu prawa autorskiego i prawa w muzyce dzięki współpracy z Musicodex.

Dawkę wiedzy prawniczej dla muzyków znajdziesz także na ich YouTube’owym kanale Musicodex prawnicy od muzyki !

Umowa pomiędzy członkami zespołu muzycznego jest podstawowym narzędziem organizacji działalności grup muzycznych. Często popełnianym błędem jest przekonanie, że o zawarciu umowy powinniśmy myśleć jedynie wtedy, gdy pojawiają się konflikty w zespole muzycznym. Zasady współpracy najlepiej ustalać krótko po powstaniu zespołu.

Umowa pomiędzy członkami zespołu muzycznego – czym jest?

Umowa pomiędzy członkami zespołu muzycznego reguluje zasady funkcjonowania grupy muzycznej. W największym uproszczeniu – wyznacza ona role poszczególnych osób w zespole. Z umowy pomiędzy członkami zespołu muzycznego powinno wynikać, czego mają prawo od siebie oczekiwać osoby występujące w danej grupie muzycznej. Najbardziej profesjonalnym sposobem na zawarcie takiej umowy jest spisanie jej w formie dokumentu.

Czemu służy umowa pomiędzy członkami zespołu muzycznego?

Wbrew częstemu mniemaniu, umowy przydają się nie tylko w sytuacji konfliktu w zespole muzycznym. Ułatwienie rozstrzygania sporów jest oczywiście bardzo ważną funkcją umowy. Warto jednak uświadomić sobie, że dobrze skonstruowana umowa pomiędzy członkami zespołu muzycznego ma w pierwszej kolejności usprawniać funkcjonowanie zespołu i zapobiegać konfliktom w zespole muzycznym.

Sprawą podstawową jest stworzenie formalnych podstaw funkcjonowania zespołu. Gdy tylko pojawiają się pierwsze przychody (np. wynagrodzenia koncertowe) pojawia się… czytaj dalej na stronie Musicodex .

 

Udostępniamy Ci wiedzę z zakresu prawa autorskiego i prawa w muzyce dzięki współpracy z Musicodex.

Dawkę wiedzy prawniczej dla muzyków znajdziesz także na ich YouTube’owym kanale Musicodex prawnicy od muzyki !