HEMI Music Hub

HEMI to skrót od Hub for the Exchange of Music Innovation – centrum wymiany innowacji muzycznych. Jest to program
Kreatywnej Europy zrzeszający 10 partnerów z dziewięciu krajów: Polski, Czech, Grecji, Estonii, Rumunii, Węgier,
Słowenii, Serbii i Macedonii.

Wśród partnerów znajdują się:

 • Technopolis City of Athens (GR) / Lead Partner
 • Almost Famous Music Business School – MHRS (HU)
 • Romanian Artists Worldwide Association (RO)
 • Foundation Exit (RS)
 • Krakow Music Scene Foundation (PL)
 • Arts Theatre Institute – SoundCzech (CZ)
 • Krakow Festival Office (PL)
 • Music Estonia (EE)
 • Password Production (MK)
 • Slovenian Music Information Centre – SIGIC (SI)

Cele programu to:

 1. Opracowanie innowacyjnych modeli biznesowych
 2. Wspólna produkcja i promocja nowych wydarzeń / produktów muzycznych
 3. Stworzenie Inkubatora wspierającego profesjonalizację i internalizację profesjonalistów z branży muzycznej
  krajów
  środkowej, południowej i wschodniej Europy
 4. Wsparcie edukacyjne i treningowe profesjonalistów za pomocą nowych modeli
 1. Develop innovative business models between consortium partners to jointly capitalize on distinctive but
  complementary assets (conferences, Festivals and products),
 2. Co-produce and co-promote new events / products to create strong brand awareness,
 3. Create an Incubator to support the professionalization & internationalization of CSEE music
  professionals (i.e. fellows),
 4. Support CSEE music professionals vocational and educational training (VET) with new models to meet current
  market needs.

Trzy filary działalności HEMI to:

 1. HEMI Music Awards: program dla artystów zorientowanych na rynki międzynarodowe
 2. HEMI Incubator: szkolenia i mentoring dla przedsiębiorców w branży muzycznej
 3. HEMI Sphere: platforma edukacyjna oraz promująca muzykę z krajów HEM

To top