Współpraca z miastem. Stypendia dla artystów we Wrocławiu i w Lublinie
https://takbrzmimiasto.pl/wp-content/uploads/2021/05/hd14-1536x864.jpg-thumbnail

Jeśli mówimy o współpracy w branży muzycznej, warto pomyśleć też o współpracy z miastem, w którym działamy. Wszędzie gdzie znajdziemy Wydział Kultury lub inną instytucję kulturalną, można trafić na różnego rodzaju konkursy oraz stypendia skierowane do artystów. Największym problemem jest zawsze znalezienie informacji o tego rodzaju inicjatywach. Gdzie szukać, do kogo napisać, czego oczekiwać? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć w niniejszym artykule, który przygotowaliśmy wraz z naszymi tegorocznymi miastami partnerskimi. W pierwszej z dwóch części przeniesiemy się do Wrocławia oraz Lublina, gdzie przybliżymy Wam listę inicjatyw miejskich dedykowanych wsparciu artystów. Zapraszamy.

 

WROCŁAW

CO?
Stypendium artystyczne Samorządu Wrocławia dla młodych twórców, do 30 roku życia.

DLA KOGO?
1. Szkoły i uczelnie;
2. Instytucje kultury;
3. Stowarzyszenia, związki twórcze i inne podmioty, których statutowa działalność obejmuje zadania w zakresie kultury i sztuki;

JAKI TERMIN?
Wnioski należy składać do 31 lipca każdego roku.

GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem bip.um.wroc.pl

 

CO?
Stypendia na realizację przedsięwzięć.

DLA KOGO?
Osoby zajmujące się twórczością artystyczną, które ukończyły 18 rok życia, których miejscem zamieszkania lub tworzenia jest Wrocław.

JAKI TERMIN?
Wnioski należy składać do 30 marca lub 30 września każdego roku.

GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Wrocławia pod adresem bip.um.wroc.pl

Więcej informacji o powyższych inicjatywach znajdziecie pod adresem: stypendium artystyczne samorzadu Wroclawia

Innych konkursów stypendialnych lub podobnych inicjatyw możecie szukać także wśród wrocławskich instytucji kultury, takich jak:
- Mikrogranty www.wroclaw.pl/mikrogranty
- Strefa Kultury Wrocław www.strefakultury.pl
- Firlej www.firlej.wroc.pl
- Centrum Kultury Zamek www.zamek.wroclaw.pl
- Instytut im. Jerzego Grotowskiego www.bip.grotowski-institute.art.pl

 

CO?
Międzynarodowy konkurs dla zespołów muzycznych.

DLA KOGO?
Dla wszystkich polskich zespołów/artystów.

JAKI TERMIN?
Wnioski należy składać do 30 maja tego roku.

GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Firleja pod adresem: www.firlej.wroc.pl/projekty-miedzynarodowe/how-far-is-now

 

LUBLIN

CO?
Stypendium na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury

DLA KOGO?
Dla osób pełnoletnich, zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury, na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

JAKI TERMIN?
Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia, a 31 grudnia danego roku.

JAKA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?
Od 2000 zł do 10000 zł brutto.

GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie miasta Lublin w zakładce Kultura, pod adresem lublin.eu/kultura/stypendia/kategorie

 

CO?
Stypendium na czynny udział w międzynarodowym lub ogólnopolskim konkursie, festiwalu, przeglądzie lub projekcie kulturalnym odbywającym się poza Lublinem

DLA KOGO?
Dla osób mieszkających, pracujących lub uczących się na terenie Lublina.

JAKI TERMIN?
Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia, a 31 grudnia danego roku.

JAKA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?
Od 2000 zł do 10000 zł brutto.

GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie miasta Lublin w zakładce Kultura, pod adresem lublin.eu/kultura/stypendia/kategorie

 

CO?
Stypendium za osiągnięcia artystyczne o randze międzynarodowej lub ogólnopolskiej.

DLA KOGO?
Dla osoby mieszkającej, pracującej lub uczącej się na terenie Lublina, która jest laureatem międzynarodowego lub ogólnopolskiego konkursu artystycznego i nie ukończyła 26 roku życia.

JAKI TERMIN?
Projekty stypendialne można realizować między 1 stycznia, a 31 grudnia danego roku.

JAKA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?
Od 2000 zł do 10000 zł brutto.

GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie miasta Lublin w zakładce Kultura, pod adresem lublin.eu/kultura/stypendia/kategorie

 

CO?
Stypendium Kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka

DLA KOGO?
Dla młodych artystów i animatorów kultury z regiony Lubelszczyzny.

JAKI TERMIN?
Nabór wniosków potrwa do 16 czerwca br.

JAKA WYSOKOŚĆ STYPENDIUM?
Łączna kwota budżetu stypendialnego to 70 tysięcy złotych.

GDZIE ZNALEŹĆ INFORMACJE?
Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie Akademickiego Centrum Kultury i Mediów, pod adresem: Stypendia kulturalne Bogdanki w Chatce Żaka

 

Innych konkursów stypendialnych lub podobnych inicjatyw możecie szukać także wśród instytucji kultury w Lublinie, takich jak:
- Centrum Spotkania Kultur www.spotkaniakultur.com
- Wojewódzki Ośrodek Kultury www.wok.lublin.pl
- Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża www.rozdroza.com
- Akademickie Centrum Kultury i Mediów Chatka Żaka www.umcs.pl/pl/chatka.htm

To top