To, co tu znajdziesz, nazywamy “Handbookiem”.

Jest to z jednej strony opis i zapis projektu . Z drugiej strony jest to forma instrukcji obsługi, jeśli jesteś zainteresowany realizacją podobnego projektu w całości lub w jego częściach. Trzecia perspektywa dotyczy tych, którzy przychodzą tutaj w poszukiwaniu ciekawej lektury na ten temat: samego biznesu muzycznego. Podręcznik opisuje projekt pod kątem jego aspektów administracyjnych, zarządczych i organizacyjnych. Zagłębiliśmy się nieco w sposób działania i konstrukcję zamierzonego do realizacji programu edukacyjnego, a także opisaliśmy treści edukacyjne, które faktycznie zostały dostarczone uczestnikom.

Dążymy do bezstronności i obiektywizmu, starając się zachować przejrzystość, aby powstała praca mogła być źródłem prawdziwych informacji. Mamy nadzieję, że będzie miała charakter informacyjny, ale ma też służyć jako inspiracja dla tych z Was, którzy zajmują się organizacją i zarządzaniem projektami w obszarze edukacji w biznesie muzycznym, a także artystów i muzyków zainteresowanych udoskonaleniem swojego obecnego sposobu działania pracy.

Główne cele podręcznika:

Dokumentacja projektu
Należy szczegółowo opisać etapy koncepcji, rozwoju i realizacji projektu. Kronika wspólnych wysiłków organizacji uczestniczących i integracji różnorodnych technologii edukacyjnych.

Instrukcja replikacj
Oferuj wskazówki i inspiracje dotyczące tego, w jaki sposób inne organizacje mogą wdrażać podobne projekty. Dołącz praktyczne porady dotyczące pokonywania wyzwań, wykorzystywania możliwości i optymalizacji narzędzi cyfrowych do celów edukacyjnych.

Dzielenie się wnioskami i najlepszymi praktykami
Podsumuj najważniejsze wnioski, podkreśl najlepsze praktyki opracowane w ramach współpracy zespołów doradczych pomiędzy muzykami i pedagogami.

Zapewnienie punktu odniesienia dla przyszłych projektów
Służyć jako punkt odniesienia dla interesariuszy zainteresowanych inicjowaniem podobnych projektów w branży muzycznej lub innych sektorach. Pomóż fundatorom, decydentom i liderom edukacyjnym zrozumieć wpływ i potencjalną skalowalność takich projektów.

Dzielenie się wiedzą merytoryczną
Treści wynikające z transkrypcji i podsumowania faktycznie realizowanego programu mogą służyć jako ciekawy i zwięzły przewodnik po udanej i trwałej karierze.

Odbiorcy:

Instytucje edukacyjne i pedagodzy – uczelnie, szkoły muzyczne i ośrodki szkolenia zawodowego pragnące włączyć innowacje cyfrowe do swoich programów nauczania, a także osoby indywidualne zajmujące się edukacją w zakresie biznesu muzycznego.

Specjaliści z branży muzycznej – podmioty i osoby chcące zrozumieć implikacje technologii cyfrowych w praktykach biznesu muzycznego.

Decydenci i władze oświatowe — organy rządowe i sektorowe zainteresowane wspieraniem rozpowszechniania edukacji cyfrowej.

Organizacje skupiające się na rozwoju artystów i postępie edukacyjnym poprzez innowacyjne projekty.

ORGANIZATOR
PARTNERZY
FINANSOWANE PRZEZ
To top