Utwór wspólny i umowa współautorska [PRAWO MUZYKA]
https://takbrzmimiasto.pl/wp-content/uploads/2021/08/WWWslider31-1536x1152.jpg-thumbnail

O utworze wspólnym (a właściwie współautorskim) mówimy, gdy dwie lub więcej osób tworzy wspólnie jedno dzieło i robi to w porozumieniu. Przykładem może być piosenka, do której tekst tworzy pewien pisarz, a muzykę pewien kompozytor i robią to w porozumieniu. Poeta i muzyk są wtedy współtwórcami (lub współautorami).

Utwory wspólne dzielimy na rozłączne i nierozłączne, w zależności od tego, czy do się wyodrębnić artystyczne wkłady poszczególnych twórców. Innymi słowy, czy da się powiedzieć kto jest w głównej mierze autorem określonych elementów utworu. Na przykładzie piosenki – wkładami artystycznymi są wkład kompozytora w formie muzyki oraz wkład pisarza w formie tekstu. W przypadku utworu wspólnego rozłącznego twórcy poszczególnych wkładów mogą nimi swobodnie rozporządzać. Nasz pisarz może samodzielnie opublikować tekst piosenki np. zamieszczając go w swoim zbiorze wierszy, zaś kompozytor może samodzielnie opublikować muzykę. W przypadku utworu wspólnego nierozłącznego wyodrębnienie artystycznych wkładów jest niemożliwe. Będzie tak np. wówczas, gdy nad harmonią i melodią pracowało wspólnie dwóch muzyków, a tak powstałego dzieła nie da się podzielić na dwie odrębne kompozycje. Takim utworem wspólnym nierozłącznym współtwórcy muszą rozporządzać wspólnie lub w określony w umowie sposób.

Co zawrzeć w umowie współautorskiej?

Umowa współautorska pozwala na uniknięcie wątpliwości i konfliktów między współautorami. Najważniejsze postanowienia, które trzeba zawrzeć w umowie współautorskiej, to:

czytaj dalej na stronie Musicodex .

 

Udostępniamy Ci wiedzę z zakresu prawa autorskiego i prawa w muzyce dzięki współpracy z Musicodex.

Dawkę wiedzy prawniczej dla muzyków znajdziesz także na ich YouTube'owym kanale Musicodex prawnicy od muzyki !

To top