close

Mam pomysły, nie mam kasy, czyli rzecz o stypendiach

10-05-2021

Powiedzmy, że jesteś kimś, kto ma coś ważnego do powiedzenia, ale jesteś dopiero na początku swojej drogi. Może masz świetny pomysł, o którym dużo myślałeś, nosisz go w sobie od dawna, od tygodni, miesięcy, może nawet lat. Dopracowujesz go w myślach, wiesz już, z kim chciałbyś go zrealizować. Może nawet wyliczyłeś, ile potrzeba pieniędzy, by taki pomysł wcielić w życie.

Ciągle jednak czekasz, mówisz: „Kiedy będę miał fundusze, to wtedy…” Pewnie już poszukiwałeś pieniędzy w różnych instytucjach, nie widząc jednak realnej szansy ich zdobycia, może oszczędzałeś na ten cel. A tymczasem rozwiązaniem dla ciebie mogłoby być stypendium. Stypendia skierowane do osób poszukujących i twórczych są bardzo różne. Przygotowaliśmy przegląd kilku najciekawszych.

Programy ministerialne

Gaude Polonia

Program Stypendialny Ministra Kultury Gaude Polonia przeznaczony jest dla twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

W Polsce o to półroczne stypendium mogą ubiegać się twórcy, reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura i przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr oraz krytyka sztuki, teatru i filmu.

Młoda Polska

Program przeznaczony jest dla młodych artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie filmu, fotografii, literatury, muzyki, sztuk wizualnych, tańca lub teatru.

Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy, studia czy rezydencje zagraniczne.

Programy Pozaministerialne

Oprócz programów ministerialnych można się ubiegać też o stypendia fundowane przez samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i średnie oraz firmy.

Organy samorządowe, w systemie rocznym lub półrocznym, ogłaszają konkursy ofert skierowane do organizacji pozarządowych (NGO) i twórców niezależnych. Przy czym twórcy niezależni, współpracujący z NGO mają szansę wziąć udział w obu typach konkursów.

Dużym wsparciem dla działań twórcy niezależnego oraz finansowania projektów autorskich jest możliwość wystąpienia o wsparcie finansowe do niezależnych fundacji grantodawczych. Zbieżność celów i misji twórcy z założeniami statutowymi fundacji wspierających daje szerokie pole do działania i współpracy. Wśród fundatorów można znaleźć fundacje zajmujące się wsparciem różnorodnej i wielotematycznej działalności twórczej, przykładowo: Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja im. Leopolda Kronenberga, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundacja Kultury, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Forda, Fundacja im. Konrada Adenauera, Fundacja Karpacka czy Fundacja Roberta Boscha.

I na koniec jeszcze jedna opcja: finansowanie przez osoby prywatne, czyli dobrze już znane crowdfunding i patronaty. Jednak to już temat na osobny artykuł.

Jak widać, możliwości dla twórcy jest wiele, a kto szuka ten znajdzie, więc nie czekaj i do dzieła!

Powodzenia.

Alicja Grabowska

OSTATNIE WPISY: