Stypendia artystyczne: Najciekawsze propozycje
https://takbrzmimiasto.pl/wp-content/uploads/2021/10/Ludzie-Alicja-1-1536x864.jpg-thumbnail

Powiedzmy, że jesteś kimś, kto ma coś ważnego do powiedzenia. Masz świetny pomysł, o którym dużo myślałeś i nosisz go w sobie od dawna. Dopracowujesz go w myślach, wiesz już z kim chciałbyś go zrealizować. Może nawet wyliczyłeś, ile potrzeba pieniędzy, by taki pomysł wcielić w życie. Ciągle jednak czekasz, mówisz: „Kiedy będę miał fundusze, to wtedy”. Pewnie już poszukiwałeś pieniędzy w różnych instytucjach, nie widząc jednak realnej szansy ich zdobycia. Może oszczędzałeś na ten cel. Tymczasem, rozwiązaniem dla ciebie mogą być stypendia artystyczne. Przygotowaliśmy przegląd kilku najciekawszych propozycji.

 

Programy ministerialne

Gaude Polonia

Program Stypendialny Ministra Kultury przeznaczony jest dla twórców kultury oraz tłumaczy literatury polskiej z krajów Europy Środkowowschodniej, w pierwszej kolejności z Białorusi i Ukrainy. Program służy budowaniu płaszczyzny zrozumienia i dobrych kontaktów na gruncie współpracy kulturalnej pomiędzy Polską, a jej bliskimi sąsiadami.

W Polsce o to półroczne stypendium mogą ubiegać się twórcy, reprezentujący następujące dziedziny: film, fotografia, konserwacja zabytków, literatura i przekład, muzyka, sztuki wizualne, teatr oraz krytyka sztuki, teatru i filmu.

Młoda Polska

Program przeznaczony jest dla młodych artystów, którzy mają w swoim dorobku wybitne osiągnięcia w dziedzinie filmu, fotografii, literatury, muzyki, sztuk wizualnych, tańca lub teatru.

Stypendium może być przeznaczone na realizację własnego projektu artystycznego, zakup instrumentów i sprzętu niezbędnego do pracy, studia czy rezydencje zagraniczne.

 

Stypendia artystyczne: Programy pozaministerialne

Oprócz programów ministerialnych można się ubiegać też o stypendia fundowane przez samorządy, organizacje pozarządowe, szkoły wyższe i średnie oraz firmy.

Organy samorządowe, w systemie rocznym lub półrocznym, ogłaszają konkursy ofert skierowane do organizacji pozarządowych (NGO) i twórców niezależnych. Przy czym twórcy niezależni, współpracujący z NGO mają szansę wziąć udział w obu typach konkursów.

Dużym wsparciem dla działań twórcy niezależnego oraz finansowania projektów autorskich jest możliwość wystąpienia o wsparcie finansowe do niezależnych fundacji grantodawczych. Zbieżność celów i misji twórcy z założeniami statutowymi fundacji wspierających daje szerokie pole do działania i współpracy. Wśród fundatorów można znaleźć fundacje zajmujące się wsparciem różnorodnej i wielotematycznej działalności twórczej, przykładowo: Fundacja BGK im. Jana Kantego Steczkowskiego, Fundacja im. Leopolda Kronenberga, Fundacja J&S Pro Bono Poloniae, Fundacja Kultury, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Fundacja Edukacja dla Demokracji, Fundacja Forda, Fundacja im. Konrada Adenauera, Fundacja Karpacka czy Fundacja Roberta Boscha.

I na koniec jeszcze jedna opcja: finansowanie przez osoby prywatne, czyli dobrze już znane crowdfunding i patronaty. Jednak to już temat na osobny artykuł.

Jak widać, możliwości dla twórcy jest wiele, a kto szuka ten znajdzie, więc nie czekaj i do dzieła!

To top